Søk om kundekonto

NB! Du vil som en del av søknadsprosessen bli kredittvurdert.

Foretaksinfo

Foretaksnummer*
Foretaksnavn*
Fakturaadresse*
Postnr. og sted*
Fylke*

Leveringsinfo

Leveringsadresse*
Postnr. og sted*
Kontaktperson*
Epost-adresse*
Epost-adresse faktura*

Tilleggsinfo

Hva dyrker du / kundekategori*
Andre opplysninger?
Underskrift kunde*

Medlem av Felleskjøpet?